Pressmeddelanden

Cyxone meddelar att nyttjandegraden av teckningsoptionerna TO3 uppgick till 66% – tillförs 62,4 MSEK

2019-09-25, 08.54 (CEST)
Regulatorisk

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag positivt utfall av nyttjandet av teckningsoptioner av serie 3 (TO3). Totalt nyttjades 11 622 863 teckningsoptioner, motsvarande cirka 66 procent av alla teckningsoptioner, för teckning av 11 622 863 aktier till en teckningskurs om 5,37 SEK per aktie. Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Cyxone därmed cirka 62,4 MSEK före emissionskostnader.

Förra året genomförde bolaget en företrädesemission av units, bestående av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption, med teckningsperiod den 8 till 23 oktober 2018. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 3 (TO3) pågick under perioden 2 till 18 september 2019 och har således avslutats. Teckningskursen för teckning av aktier i Cyxone genom nyttjande av TO3 fastställdes, som tidigare kommunicerats, till 5,37 SEK per aktie.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske om cirka två veckor.

Fullständiga villkor för TO3 finns tillgängliga på Cyxones hemsida, www.cyxone.com.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Cyxone med 11 622 864 aktier, från 37 457 517, till 49 080 380 aktier. Aktiekapitalet ökar med 877 198 SEK, från 2 826 984 SEK, till 3 704 182 SEK.

Efter nyttjande av TO3 har styrelse och ledning ökat sitt aktieägande till 7 010 667 aktier vilket motsvarar cirka 14,28 procent av Bolaget.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner, uppgår utspädningen till 23,68 procent.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723 816 168
Email: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september] 2019 kl. 08.55.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas I samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Se Pressmeddelande