Pressmeddelanden

BioStock: Cyxones T20K kan förbättra livskvaliteten för MS-patienter

2020-04-14, 08.56 (CEST)

Världen över lever cirka 2,5 miljoner människor med den autoimmuna sjukdomen multipel skleros – en sjukdom som inte bara leder till en försämrad livskvalité, utan också kan innebära svåra funktionshinder och en förkortad livslängd. Trots att det finns tillgängliga behandlingsalternativ är dessa långt ifrån ideala då de ofta leder till många och allvarliga biverkningar. Detta är något som svenska Cyxone vill ändra på genom sin kandidat T20K som man tror ska kunna bromsa progressionen av MS och på så sätt förbättra livet för patienterna.

Läs hela artikeln om Cyxones T20K på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/04/cyxones-t20k-kan-forbattra-livskvaliteten-for-ms-patienter/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se