Pressmeddelanden

Cyxones årstämma framflyttad till den 5 juni 2018

2018-04-20, 17.28 (CEST)
Regulatorisk

Cyxone meddelade idag att datumet för bolagets årsstämma ändras till den 5 juni 2018 på grund av intensifiering av arbetet relaterat till finansiering av bolagets läkemedelskandidat Rabeximod.

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), underrättas härmed om att bolagets årsstämma flyttas fram och kommer att hållas på tisdagen den 5 juni 2018. Den var tidigare planerad till den 23 maj 2018. Anledningen till tidsförskjutningen härleds av det fördjupade arbete relaterat till finansieringen av bolagets läkemedelskandidat Rabeximod som förvärvades under 2017. Cyxone ämnar att ta in finansiering för att kunna inleda en kliniskt fas 2b studie för läkemedelskandidaten Rabeximod som en behandling mot den autoimmuna sjukdomen ledgångsreumatism.

En formell kallelse till årsstämman den 5 juni 2018 kommer att offentliggöras ungefär fyra veckor innan dagen.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA). Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxone’s teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov och förse nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i pre-kliniskt program samt Rabeximod för RA i klinisk fas 2 program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000.

www.cyxone.com  

Se Pressmeddelande