Pressmeddelanden

Cyxone ingår ett samarbete med University of Queensland i Australien

2017-06-07, 16.17 (CEST)
Regulatorisk

Cyxone AB och University of Queensland inleder samarbete för att ytterligare klarlägga effekterna av Cyxones utvecklingssubstans T20K i MS modellen.

Cyxone har ingått avtal med University of Queensland, för att studera hur "terapeutisk dosering" med T20K kan förhindra utvecklingen av nya MS-symptom i behandlade djur. Denna studie görs för att undersöka förutsättningarna för en tidig behandling med T20K i människa och ingå i den dokumentation som bildar underlag för vidare studier i människa.

Samarbetsavtalet gäller flera studier under 2017 och har en total budget på ungefär 1 miljon svenska kronor.

Forskargruppen vid University of Queensland har mycket god erfarenhet av studier i mus-MS modellen och arbetet kommer att följas upp på plats av Dr Christian Gruber, ledare av Cyxones vetenskapliga råd.

Genom samarbetsavtalet med University of Queensland känner vi oss trygga med att erhålla högkvalitativa resultat med T20K för Cyxones fortsatta utvecklingsarbete. 

2017-06-07

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 16.15 CET.

Om Cyxone 
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Pressmeddelande (PDF)