Pressmeddelanden

Cyxones utvecklingssubstans för MS, T20K, tas upp och dröjer sig kvar i immunreglerande vävnad efter intraperitonial injektion i möss

2017-12-21, 15.30 (CET)
Regulatorisk

T20K distribueras till immunologiskt aktiva organ som mjälte och tunntarm efter injektion i bukhålan hos möss. Man finner även att T20K i oförändrad form finns kvar i betydande mängder i dessa organ även 24 timmar efter injektion trots att T20K snabbt elimineras från blod.

I det pågående toxikolgiska programmet med T20K i möss och hund kan Cyxone nu rapportera om sina resultat av hur T20K fördelar sig till olika organ i möss efter intraperitonial injektion.

Bolaget har tidigare visat att T20K har mycket god effekt i mus EAE-modell för multipel skleros även om man bara ger en dos T20K sju dagar innan EAE injiceras, d.v.s. en stark effekt på EAE även när T20K försvunnit ur blodet mer än sex dagar tidigare.

Baserat på denna information har Cyxone format en hypotes om att T20K möjligen kan stanna kvar i vävnad och potentiellt kunna ge en "profylaktisk" effekt på MS-symptom vilket i en klinisk situation skulle kunna förhindra att MS-symptom uppkommer i stället för att behandla pågående episoder av MS.

Resultaten från de aktuella biodistributionsstudierna, där höga, kvardröjande nivåer av intakt T20K funnits i immunreglerande organ som mjälte och tunntarm, samt i lever och njure, men däremot inte i blod och muskelvävnad, stöder bolagets hypotes om en möjlig profylaktisk behandling av MS med T20K.

Cyxone fortsätter sitt arbete enligt plan med de toxikologiska djurstudierna som krävs för att starta kliniska studier i människa under 2018.

Malmö den 21 december 2017

Cyxone AB (publ)

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 15.30 CET.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000.

Pressmeddelande (PDF)