Startus Insights rankar Cyxone som ett av 5 start-up bolag inom läkemedelsutveckling med potential att förändra industrin:

Länk till Startus Insights ranking