Extrastämma och en riktad emission för att driva Rabeximod genom fas 2B
Inför den extra bolagsstämma som kommer att hållas i Malmö den 11 december klockan 10.00 vill jag först tacka för det stora intresset att delta som vi fått från våra aktieägare.
Som ni kanske redan uppmärksammat så har vi lagt upp en länk (under rubriken Nyheter på hemsidan den 27 november) så att man lättare kan finna de dokument som rör extrastämman.

Har blivit uppmärksammad på att det kan finnas aktieägare som är osäkra på hur bolaget resonerar vad gäller att resa kapital till att driva Rabeximod genom fas 2B för ledgångsreumatism. Därför vill jag helt kort beskriva Cyxones plan och inriktning.

Bakgrund
Vid börsintroduktionen 2016 beskrev Cyxone hur man skulle arbeta med cyklotiden T20K för multipel skleros fram till och med genomförd fas 1-studie i människa. Det kapital som bolaget erhöll vid introduktionen samt vid TO1 och TO2 beräknades räcka till det att fas 1-studien var klar under 2018.
När Cyxone förvärvade Rabeximod från OxyPharma i juni i år för att driva en fas 2B-studie med substansen meddelade Cyxone att bolaget skulle behöva ytterligare kapital utöver det som används för T20K-programmet. Bolaget meddelade samtidigt att man skulle kalla till extrastämma senare under året för att få ägarnas stöd att emittera aktier för denna kapitalförhöjning.

Ny finansiering
Cyxones strategi är att främst finna nytt kapital i storleksordningen 60 miljoner kronor hos institutionella investerare och ”family officies” utanför Sverige. Detta arbete har resulterat i många positiva möten och diskussioner om investeringar i Cyxone. För att nu kunna gå vidare med finansieringsarbetet kallar Cyxone till en extrastämma den 11 december för att diskutera och få stöd för en riktad emission på 60 miljoner kronor.

Jag hoppas att detta nyhetsbrev förtydligar Cyxones strategi och planer för finansiering av de två projekten T20K och Rabeximod. Aktieägare i Cyxone är alltid välkomna att kontakta mig om det finns frågor eller funderingar kring vårt arbete.

Väl mött på stämman i Malmö den 11 december!

Malmö den 1 december 2017

Kjell G Stenberg
VD