Nyhetsbrev

Nyhetsbrev december 2019

Läs nyhetsbrevet i webbläsaren VDn kommenterar Den senaste tiden har varit mycket händelserik. Viktiga delmål har uppnåtts i utvecklingsprocessen för såväl Rabeximod som T20K. Mycket är på gång inom organisationen och vi är i full gång med att rekrytera en ny VD för att ta Cyxone vidare i den expansiva fas vi står inför. Tillsammans […]

Läs mer

Nyhetsbrev november 2019

Läs nyhetsbrevet i webbläsare VDn kommenterar När dagarna blir kortare och mörkret faller tidigare och tidigare för var dag är jag mycket glad över de många goda nyheter som har kommit att prägla Cyxone den senaste tiden, vilket även avspeglas i detta nyhetsbrev. I centrum står bland annat den lyckade TO3 som löstes in i […]

Läs mer

Nyhetsbrev september 2019

Läs nyhetsbrevet i webbläsare VDn kommenterar Under de senaste månaderna har vi kunnat kommunicera milstolpar som vi, tillsammans med våra samarbetspartners, jobbat hårt för att uppfylla. Både T20K och Rabeximod har under sommaren tagit tydliga steg framåt i respektive utvecklingsplaner i enlighet med de mål som sattes under 2018 i vårt förberedande arbete. I detta […]

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2019

Läs Nyhetsbrev i webbläsare VDn kommenterar Nu har det äntligen blivit dags att återuppta kommunikationen med er aktieägare via nyhetsbrev. Cyxone har hållit en låg profil under tiden som vi förberett för våra kliniska studier och nu, när vi nått klinisk utveckling med båda våra kandidater kan vi äntligen börja berätta om vad som sker […]

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2018

Det är många som visar stort intresse för Cyxone och våra läkemedelskandidater. Vi är glada att man diskuterar T20Ks och Rabeximods effekter och vad det kan leda till i framtiden. Eftersom det förefaller att finnas en del som borde kommenteras och förklaras så vill vi ge både en kompletterande beskrivning och en generell uppdatering. Som […]

Läs mer