VD kommenterar
2017 var ett intensivt år för Cyxone. Förutom att driva vårt ursprungliga projekt, T20K mot multipel skleros, fram mot klinik licensierade vi in Rabeximod, mot ledgångsreumatism, som vi planerar en fas 2B-studie för. Utöver detta har vi börjat undersöka andra projekt.

När vi nu går in i 2018 vill jag kort summera förra årets resultat för att sedan ge en bild av vad vi planerar framöver.

T20K
Utvecklingsarbetet med T20K drevs framåt under 2017 enligt plan. Det innebär att vi utförde den första delen av toxprogrammet, effektsstudier, analysutveckling, syntes av T20K, både för djurförsök och inför fas 1-studier, substanskaraktärisering, kinetik och distributionsstudier m.m. Under 2018 är målet en första klinisk studie med T20K i människa. Cyxone har också haft nöjet att introducera T20K till läkemedelsföretag med huvudkontor i Europa, USA och i Asien.

Rabeximod
Bolaget har också introducerat sin nya utvecklingssubstans Rabeximod till både internationella läkemedelsföretag och till investerare. Läkemedelsbolagen är positiva till att Cyxone kan komma med ett potentiellt konkurrenskraftigt alternativ till dagens produkter för att behandla ledgångsreumatism. Mycket arbete har gjorts för att beskriva Cyxones utvecklingspotential till främst institutionella investerare utanför Sverige. Förutom att på kort sikt ta in kapital till Cyxones kommande fas 2B-studie med Rabeximod i patienter med moderat till svår ledgångsreumtism så ökas bolagets synlighet i internationella sammanhang vilket gynnar bolagets utveckling och underlättar framtida licensaffärer.

Internationella investerare
Cyxone har fått mycket intresse från investerare i Europa och i USA, senast på J P Morgan/Biotech Showcase i San Francisco under förra veckan. Att ta in kapital från institutionella investerare kräver vanligtvis betydligt längre tid än vid t ex en s k. ”private placement” eftersom varje investering typiskt är större och investeringsperspektivet längre. Som bolaget tidigare meddelat bedömer styrelsen att denna ”internationalisering” av ägarbasen dock är gynnsamt för företaget, både på kort och lång sikt.

Utveckling av djurmodell för IBD
Cyxones nya ”pilotstudie” med en cyklotid djurmodell för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) följer planen och resultat förväntas under mars månad. Ansamling av T20K i tarm, som bolaget meddelade i december 2017, är mycket lovande eftersom tarmen är det organ som är direkt involverat vid IBD. Utfallet av studien kommer att ligga till grund för hur ett potentiellt utvecklingsprogram inom IBD kommer att utformas.

Vi ser fram mot ett spännande och givande år 2018 med två substanser i klinisk fas och möjligen en i preklinisk utvecklingsfas.

Malmö den 17 januari 2018
Cyxone AB (publ)

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com